Inkomen

Arbeidsongeschiktheid DGA en zelfstandig ondernemer

Als DGA of zelfstandig ondernemer

De gevolgen van arbeidsongeschiktheid kunnen enorm groot zijn. In tegenstelling tot werknemers kunt u als DGA of zelfstandig ondernemer in de meeste gevallen geen beroep doen op financiële ondersteuning vanuit de overheid.

Indien u in verband met ziekte kortstondig niet kunt werken is dit financieel meestal nog wel op te vangen, bij langdurige arbeidsongeschiktheid zijn de gevolgen echter vaak desastreus. Het is dus zaak om tijdig een goed beeld te krijgen van uw totale financiële situatie bij eventueel intredende arbeidsongeschiktheid en zo nodig passende maatregelen te treffen.

GP&I Advies is een deskundig, integer en volledig onafhankelijk adviesbureau en onderzoekt graag gezamenlijk met u welke oplossingen het beste aansluiten bij uw persoonlijke situatie. Mocht uit ons onderzoek naar voren komen dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor uw persoonlijke situatie noodzakelijk is dan kunnen wij u direct helpen om zo samen tot de gewenste uitgangspunten en financiële haalbaarheid te komen.

Verzekering en dekking

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn zeer complex en de dekkingen erg divers. Tevens is er sprake van een groot aantal aanbieders. Vanzelfsprekend is een betere dekking van invloed op de hoogte van de premie, maar als de dekking niet aansluit bij uw persoonlijke situatie kunnen de financiële gevolgen later groot zijn. Met onze jarenlange ervaring en expertise op dit specifieke terrein staan wij u graag bij. Daarbij stelt onze volledig onafhankelijke positie ons in staat de arbeidsongeschiktheidsverzekering onder te brengen bij de voor u best passende partij.

Indien er sprake is van een al lopende arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen wij beoordelen of deze nog steeds voldoet aan uw persoonlijke situatie of dat deze aangepast dient te worden. Overigens adviseren wij u om een bestaande verzekering regelmatig tegen het licht te houden, want uw persoonlijke omstandigheden kunnen immers wijzigen.

Geïnteresseerd in onze dienstverlening?

Graag bespreken wij met u wat GP&I Advies voor u of uw onderneming kan betekenen. Neem vrijblijvend contact op via info@gpiadvies.nl of neem direct contact op.