GP&I Advies B.V. heeft de informatie op deze website met zorg samengesteld. Desondanks kan de juistheid en volledigheid niet gegarandeerd worden, door omstandigheden buiten onze invloed om (technisch) of door menselijke fouten. GP&I Advies B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de informatie of documenten van deze website. Aan de informatie op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
Deze website geeft algemene informatie en dient niet ter vervanging van een advies/persoonlijk gesprek, waar immers maatwerk centraal staat. De informatie in deze website kan niet gezien worden als een advies dat rechtstreeks en zonder voorbehoud aan u is verstrekt.

Op alle op deze website aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om de informatie van deze website te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook, zonder toestemming van GP&I Advies B.V..
De inhoud en opzet van deze website kan zonder voorafgaande toestemming of melding (kennisgeving) worden aangepast of worden gewijzigd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die hierdoor ontstaat.