Onze dienstverlening

In grote lijnen kunnen wij de volgende werkzaamheden uitvoeren met betrekking tot pensioen, lijfrente en inkomen:

 

 • Advies over verschillende pensioensystemen: eindloon-, middelloon-, CDC-, beschikbare premie regeling of combinatie daarvan;
 • Advies over het al dan niet invoeren van een collectieve / individuele pensioenregeling en het vaststellen van de uitgangspunten van de regeling;
 • Advies met betrekking tot aanpassing of verlenging van een collectieve / individuele pensioenregeling;
 • Opstellen, vergelijken van en onderhandelen over pensioenvoorstellen alsmede het onderbrengen van de regeling bij een pensioenuitvoerder (wanneer er geen sprake is van een verplicht gesteld Bedrijfstakpensioenfonds);
 • Voorlichtingsbijeenkomst organiseren voor deelnemers aan de pensioenregeling;
 • Nazorg en dienstverlening tijdens de looptijd van de pensioenregeling;
 • Ondersteuning van de HR-afdeling en Ondernemingsraad bij pensioenvraagstukken;
 • Second opinion lopende pensioenregeling en beoordelen uitvoeringsovereenkomst en pensioenreglement;
 • Toetsen of er sprake is van een Bedrijfstakpensioenfonds waaraan verplicht deelgenomen moet worden en begeleiden van het traject als verplichtstelling inderdaad aan de orde is of er een wisseling gemaakt moet worden naar een ander pensioenfonds;
 • Beoordelen pensioenregeling in verband met due diligence onderzoek;
 • Adviseren en/of bemiddelen bij pensioenregeling voor DGA en zelfstandig ondernemer;
 • Pensioen en echtscheiding;
 • Maken van lijfrenteberekeningen en adviseren en/of bemiddelen inzake een lijfrente (privé pensioen) bij een bank of verzekeraar;
 • Adviseren en/of bemiddelen bij het omzetten van een lijfrente- of pensioenkapitaal dat beschikbaar komt voor de aankoop van een direct ingaande lijfrente of pensioen;
 • Onderzoeken en adviseren of het treffen van een (aanvullende) overlijdensrisicoverzekering gewenst is en onderbrengen bij een verzekeraar;
 • Adviseren en/of bemiddelen bij regelingen inzake arbeidsongeschiktheid en ziekte;
 • Second opinion bestaande regelingen bij arbeidsongeschiktheid en ziekte en zonodig aanpassen;
 • WGA- risico publiek (via UWV) of privaat (via een verzekeraar) verzekeren.

Voordat u een definitieve opdracht aan ons verstrekt ontvangt u een voorstel met daarin een omschrijving van de werkzaamheden die wij voor u uitvoeren en een exacte opgave van de hoogte van de kosten die wij hiervoor in rekening brengen.

Geïnteresseerd in onze dienstverlening?

Graag bespreken wij met u wat GP&I Advies voor u of uw onderneming kan betekenen. Neem vrijblijvend contact op via info@gpiadvies.nl of neem direct contact op.