Inkomen

Arbeidsongeschiktheid werknemers

Advies bij arbeidsongeschiktheid

Werknemers die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken kunnen te maken krijgen met een forse onvoorziene inkomensdaling. Op basis van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is er na 2 jaar ziekte bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en volledige arbeidsongeschiktheid (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) weliswaar vaak sprake van een uitkering, maar een aanvulling hierop kan in veel gevallen noodzakelijk zijn.

Ook vanuit goed werkgeverschap kunt u aanvullende collectieve regelingen treffen die uw werknemers betere financiële bescherming bieden bij arbeidsongeschiktheid. Als deskundig en integer adviseur begeleiden wij u graag, zodat een passende regeling tot stand wordt gebracht. Met onze jarenlange ervaring en volledig onafhankelijke positie kunnen wij tevens onderzoek doen naar een goede aanbieder en ervoor zorgen dat de aanvullende regeling daar wordt ondergebracht.

Second opinion

Daarnaast kunnen wij een second opinion voor u uitvoeren wanneer u reeds een aanvullende regeling heeft getroffen en onderzoeken wij of deze regeling nog steeds voldoet aan uw huidige situatie of dat aanpassing van de huidige regeling gewenst is. Overigens adviseren wij u om bestaande regelingen minimaal eens in de 3 jaar te laten checken, bij een tussentijdse wetswijziging zal direct actie ondernomen moeten worden.

Tevens kunnen wij u adviseren met betrekking tot de mogelijkheid om eigen risicodrager voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) te worden of te blijven of dit risico onder te (blijven) brengen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Geïnteresseerd in onze dienstverlening?

Graag bespreken wij met u wat GP&I Advies voor u of uw onderneming kan betekenen. Neem vrijblijvend contact op via info@gpiadvies.nl of neem direct contact op.